آموزش وردپرس
خانه / ساختار

ساختار

مالک و رییس هیات مدیره باشگاه : اسماعیل حاجی پور

مدیر عامل باشگاه : مهندس محمد مهدی الطافی

اعضای هیات مدیره باشگاه  : دکتر علی افتخاری، مجید جهانپور ، اسماعیل حاجی پور

کادرفنی:

سرمربی: وحید رضایی

مربیان: سیامک فراهانی، وحید مرادی، مرسل وقری، سید حامد طباطبایی، آرش محتشمی

سرپرست: مهندس محمدرضا حاجی پور

مدیر روابط عمومی و امور رسانه : مهندس میثم محبوب

مشاور حقوقی باشگاه: فرهاد خراسانی